HUNDDAGIS

Det finns 22 platser och personalen aktiverar hundarna genom spel & dyl när dem inte vistas utomhus.

På promenaderna går alla tillsammans.